Vítej Osadníku

Váš úkol není jednoduchý, nicméně odměna je lákavá. Jako váš svrchovaný král, povolal jsem schopné, aby mi pomohli na cestě za vybudováním nejmocnějšího impéria, kterému není na zemi rovno.

Dostanete vše co potřebuje, ovšem úspěch závisí jen na vaší píli a schopnostech. Nenechte se tedy příliš zlákat k lenosti a pohodlnosti, neb takové chování mí kati tvrdě potrestají.

Ovšem pokud se mně zalíbíte, povýším některé z vás na titul hodný vašeho jména. Navíc obdařím vaše území dostatkem osadníků.

Nyní tedy k vašemu úkolu. Bude potřeba vybudovat co největší prosperující říši s co největším počtem lidí, kterým nic nechybí. To budu na závěr vašeho úkolu hodnotit. Dále budete pravidelně dostávat různé úkoly, kterými si můžete vydobýt moji přízeň.

Začátkem každého roku mi na poradě oznámíte, jaké budovy si přejete postavit, popřípadě kam hodláte rozšířit své území.


Na závěr mi nezbývá nic jiného, než vám popřát hodně štěstí při vašem nelehkém úkolu.
Nuže, nemeškej už a vydej se na cestu.